مقالات شهر ایمن و سبز

مقالات شهر ایمن و سبز

مهمترین کار در شهر ایمن و سبز، آموزش جامعه، در همه سطوح سنی، در راه شناخت و مبارزه با آلودگی و پیشگیری از آن می باشد؛ آموزش و نهادینه کردن حفظ محیط زیست، راهکار بزرگی در مبارزه با ناامنی و آلودگی محیط زیست است. فقط آلودگی نیست که انسانها را می آزارد بلکه آلودگی های پنهان مانند موج های ناشناخته مغناطیسی و انهدام باغ ها و مزرعه ها و نیز بی سوادی و ندانستن حرفه و مهارت کاری، موجب بیکاری، اعتیاد و ناامنی و در نتیجه آلودگی روانی و روانپریشی می شود.
فرهنگ سازی محیط زیست برای کودکان

فرهنگ سازی محیط زیست برای کودکان

حفظ محیط زیست و استفاده بهینه از انرژی و ایجاد فضای امن برای زندگی حقی است که نسل های آینده برگردن ما دارند. ویدا کوچولو کودکان را از حقوق خود آگاه می کند و به آنها می آموزد که چطور این حق را از بزرگترها مطالبه کنند و وقتی خودشان بزرگ شدند برای نسل های بعدی رعایت کنند. کاری که نسل های قبل از ما کمتر به آن توجه داشتند.
آموزش های تخصصی

آموزش های تخصصی

برگزاری دوره های آموزشی شهر ایمن و سبز، به عنوان بخشی از طرح ” آموزش اشتغال محور” است که اولین بار توسط شرکت ویدا انرژی سبز مطرح شده و در راستای تربیت نیروی انسانی ماهر با هدف توسعه بازار کالاهای ساخت ایران و عمدتا مبتنی بر تکنولوژی های جدید و نوآورانه می باشد. محتوای آموزشی دوره های تعریف شده در این مجموعه، عمدتا بنابر اعلام نیاز واحدهای صنعتی و اقتصادی و به صورت کاملا کاربردی تعیین می گردد و کارآموزان شانس زیادی برای جذب در بازار کار و یا ایجاد کسب و کارهای جدید دارند.